Hoppa till innehåll

Renovering

Uteplatser/balkonger

För allas trevnad, skall uteplatser hållas vårdade. Om du vill göra omfattande förändringar på balkongen/uteplatser skall Du kontakta styrelsen, innan förändringen görs. Detta gäller t.ex. uppsättning av staket på altanen, parabolantenn, förrådsbyggnad och markiser. För inhängnad av uteplats och uppsättning av staket, se dokumentet nedan. Utvidgning av uteplats får ske enligt föreningens anvisningar. Kontakta vicevärden för mer information.

– Anvisningar för uppsättning av staket kring uteplats.

Till dig som byggt träkonstruktion på entrésidan
HSB 50 Dagerman förbehåller sig rätten att vid behov t.ex. vid vattenläcka från kulvert riva tillbyggnad utan skyldighet att återställa denna.

Vid inglasning av balkong skall följande avtal undertecknas i samband med godkännande från vicevärd.

– Avtal angående inglasning av balkong.


Köksfläktar och torktumlare

Köksfläktar och torktumlare får ej kopplas till ventilationssystemet. Detta för att matos och fukt kan ledas in till grannarna.


Temperatur- och fuktgivare

Temperatur- och fuktgivare som sitter vid hallen får ej tas bort. Boende blir ersättningsskyldig.