Organisation

Styrelsen 2023

Bild saknas

Jan-Erik Tillman

Ordförande
Bild saknas

Erja Häkkinen

Vice ordförande
Bild saknas

Nabil Akhlaque

Ledamot
Bild saknas

Helen Johansson

Ledamot
Bild saknas

Fredrik Sundblad

Sekreterare
Bild saknas

Madelene Järpenstråle

Suppleant
Bild saknas

Roland Edvinsson

---
Bild saknas

Rolf Lindberg

---

Extern firmatecknare

Bild saknas

Björn Flygare

Hemmavicevärd
Bild saknas

Lars Magnusson

Förvaltare

Valberedningen

Bild saknas

Mikael Wall

Funktionär

Husombud – Dagermansgatan

Bild saknas

Anders Sandström

Dagerman 1
Bild saknas

Marie Haapala

Dagerman 3
Bild saknas

Ozolin

Dagerman 5
Bild saknas

Katarina Wendin

Dagerman 7
Bild saknas

Lise Lindh

Dagerman 9
Bild saknas

Ulla Sylvia Andersson

Dagerman 11
Bild saknas

Barbro Gretner

Dagerman 13
Bild saknas

Erja Häkkinen

Dagerman 2
Bild saknas

Carina Eriksson

Dagerman 4
Bild saknas

Siv Björkgren

Dagerman 6
Bild saknas

Carin Kylengren

Dagerman 8

Husombud – KARIN BOYEGATAN

Bild saknas

Kerstin Åström

Karin Boye 2
Bild saknas

Maria Ortiz

Karin Boye 4
Bild saknas

Gunnar Boger

Karin Boye 6
Bild saknas

Adeland

Karin Boye 8
Bild saknas

Gunnel Berild

Karin Boyeg 10
Bild saknas

Håkan Ekström

Karin Boyeg 12
Bild saknas

Kennet Jansson

Karin Boyeg 14
Bild saknas

Saba Akhlaque

Karin Boyeg 16