Hoppa till innehåll

Allmän information

HSB 50 Dagerman består av totalt 19 tvåvåningshus, med ett lägenhetsbestånd om 230 st 3:or och 18 st 6:or, samt ett servicehus, uppförda under slutet av 60-talet. Föreningen är belägen på Dagermans- samt Karin Boyegatan c:a 3,5 km norrut från Stora Torget, Uppsala.

Barnvagnar

I genomgången i varje hus finns ett utrymme för uppställning av barnvagnar. kontakta ditt husombud om du inte hittar ditt barnvagnsförråd. Det är förbjudet att ha barnvagnar/cyklar parkerade i trappuppgången.

Bredband

Bredband samt IP-telefoni levereras av Telenor i vårt fastighetsnät. Föreningen har gruppanslutningsavtal, vilket innebär att den fasta avgiften för Bredband 250 Mbit/s respektive IP-telefoni ingår i den ordinarie månadsavgiften. Du väljer själv om du vill aktivera någon av dessa tjänster, det kostar ingenting extra för dig. Se information nedan.

Länk till Telenor

Försäkringar

Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Du behöver alltså inte teckna detta till din hemförsäkring.
Försäkringsnummer för denna tilläggsförsäkring hos Trygg Hansa är 25 – 1807 271. Du måste även uppge vårt organisationsnummer i samband med kontakt med Trygg Hansa, vilket är: 717600-4435.

Husdjur

von Bahrska häcken och gräsområdet på andra sidan kraftledningen är lämpliga rastplatser för husdjur. Gårdarna och lekplatserna får givetvis inte användas som rastplats. Hundar och kattor skall hållas kopplade inom området.

Digital TV

Digital TV är installerad i föreningen. Vi har gruppavtal med Tele2 om TV Bas HD. Programkort beställs kostnadsfritt från Tele2’s kundservice; uppge att du har gruppavtal. Ingen kortavgift utgår, men digitalbox får du hålla med själv. Aktuell kanalplan tillhandahålles från Tele2. Vid ev. fel, ring kundservice: 0771 – 55 00 00.

Kabeltvnätet i våra fastigheter är ett s.k. kaskadnät. Det innebär att tv-uttaget i lägenheten är del av en slinga som delas av grannarna i huset. Det är inte tillåtet att bryta slingan som går vidare från tv-uttaget i lägenheten. Alla ingrepp såsom flytt av uttag, eller installation av extra tv-uttag i lägenheten skall utföras av CANT-auktoriserad antenninstallatör. Man bör också tala med sina grannar i samband med ingrepp. Du kan bli ersättningsskyldig för reparationskostnader i händelse av otillåten åverkan på föreningens nät.

Kanaler i TV Bas HD »

Köksfläktar och torktumlare

Köksfläktar och torktumlare får ej kopplas till ventilationssystemet. Detta för att matos och fukt kan ledas in till grannarna.

Nycklar

För att göra extranycklar måste du ha en rekvisition. Den får du av vicevärden.

Ordning- och trivselregler

– För att inte störa grannarna bör det vara lugnt i lägenheterna mellan kl. 21:00 – 08:00.
– Skall du ha fest eller större renoveringar diskutera gärna med dina grannar innan.
– Inte tillåtet att skaka mattor från balkong.

Sopor

Föreningen har källsortering. Två kärl användes, ett för komposterbart och ett för brännbart. I sophuset finns också uppsamlingskärl för tidningar, färgat och ofärgat glas, hårdplast, förpackningar, batterier, småelektronik samt wellpapp och kartonger. Sophuset finns i mitten på parkeringen.

Bil-, motorcykel- och mopedåkning

Vi avstår från trafik inom området om det inte är absolut nödvändigt. Detta för att ge oss en lugnare boende-och-lek-miljö för barnen. I- och urlastning av tyngre gods är naturligtvis tillåtet.

Trappuppgångar / loftgångar

I trapphusen finns inte plats för barnvagnar, pulkor o. dyl. De hindrar framkomlighet och städning. De kan även innebära en brandrisk. Loftgångarna får ej heller blockeras. Tänk på att dörren stängs i trapphuset efter dig.

Föreningen har avtal med Certego, telnr. 018 – 56 90 00 angående låsöppning.

Detta är ej avgiftsfritt!

Uteplatser/balkonger

För allas trevnad, skall uteplatser hållas vårdade. Om du vill göra omfattande förändringar på balkongen/uteplatser skall Du kontakta styrelsen, innan förändringen görs. Detta gäller t.ex. uppsättning av staket på altanen, förrådsbyggnad och markiser. För inhägnad av uteplats och uppsättning av staket, se dokumentet nedan. Kontakta vicevärden för mer information.
– Anvisningar för uppsättning av staket kring uteplats.

Till dig som byggt träkonstruktion på entrésidan
HSB 50 Dagerman förbehåller sig rätten att vid behov t.ex. vid vattenläcka från kulvert riva tillbyggnad utan skyldighet att återställa denna.

Vid inglasning av balkong skall följande avtal undertecknas i samband med godkännande från vicevärd.
– Avtal angående inglasning av balkong.

Trädgårdsavfall

Föreningen har satt upp en plats bakom tvättstugorna vid tennisplanen där man kan dumpa all sin trädgårdsavfall.