Hoppa till innehåll

Är du intresserad av att bidra med styrelsearbete?

HSB Bostadsrättsförening 50 Dagerman i Uppsala

Släng iväg en intresseanmälan!

Vad gör bostadsrättsföreningens styrelse?
I varje bostadsrättsförening finns det en styrelse. Styrelsen fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen.
Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. Det innebär inte bara ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner, utan även för ekonomin och för att bostadsrättsföreningen ska följa lagen. De som sitter i styrelsen är valda av föreningens medlemmar och styrelsens uppdrag är att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa.

Genom att skicka in intresseanmälan godkänner du att vi förvarar dina kontaktuppgifter hos oss under en tidsbegränsad period.