Organisation


Styrelsen 2018

Ordförande
Jan-Erik Tillman

Vice ordförande
Erja Häkkinen

Sekreterare
Lise Lindh

Ledamot
Helen Johansson



Ledamot
Sakari Laine

Ledamot
Nabil Akhlaque

Suppleant
Rashmi Ramachandra

Suppleant
Joakim Johansson



Extern firmatecknare

Hemmavicevärd
Björn Flygare

Förvaltare
Lars Magnusson

 
 



Valberedningen

Sammankallande
Susanna Larsson

Funktionär
Mikael Wall

Funktionär
Elin Hermansson

 





Husombud


Dagermansgatan

Dagerman 1
Anders Sandström

Dagerman 3
Marie Eriksson Haapala

Dagerman 5
Ozolin

Dagerman 7
Katarina Wendin



Dagerman 9
Lise Lindh

Dagerman 11
Ulla Sylvia Andersson

Dagerman 13
Barbro Gretner

Dagerman 2
Erja Häkkinen



Dagerman 4
Carina Eriksson

Dagerman 6
Siv Björkgren

Dagerman 8
Carin Kylengren



Karin Boyegatan

Karin Boye 2
Kerstin Åström

Karin Boye 4
Doris Lindh

Karin Boye 6
Gunnar Boger

Karin Boye 8
Adeland



Karin Boyeg 10
Gunnel Berild

Karin Boyeg 12
Håkan Ekström

Karin Boyeg 14
Kennet Jansson

Karin Boyeg 16
Nabil Akhlaque