Organisation


Styrelsen 2019

Ordförande
Jan-Erik Tillman

Vice ordförande
Erja Häkkinen

Ledamot
Nabil Akhlaque

Ledamot
Helen JohanssonLedamot
Marianne Pira
Sekreterare
Lise Lindh


Suppleant
Rashmi Ramachandra

Suppleant
Roland LeoExtern firmatecknare

Hemmavicevärd
Björn Flygare

Förvaltare
Lars Magnusson

 
 Valberedningen

Sammankallande
Susanna Larsson

Funktionär
Mikael Wall

 
 

 

Husombud


Dagermansgatan

Dagerman 1
Anders Sandström

Dagerman 3
Marie Eriksson Haapala

Dagerman 5
Ozolin

Dagerman 7
Katarina WendinDagerman 9
Lise Lindh

Dagerman 11
Ulla Sylvia Andersson

Dagerman 13
Barbro Gretner

Dagerman 2
Erja HäkkinenDagerman 4
Carina Eriksson

Dagerman 6
Siv Björkgren

Dagerman 8
Carin KylengrenKarin Boyegatan

Karin Boye 2
Kerstin Åström

Karin Boye 4
Maria Ortiz

Karin Boye 6
Gunnar Boger

Karin Boye 8
AdelandKarin Boyeg 10
Gunnel Berild

Karin Boyeg 12
Håkan Ekström

Karin Boyeg 14
Kennet Jansson

Karin Boyeg 16
Saba Akhlaque