Dagermansbladet - Juni 2019

Publiserad den 24 June 2019 kl. 22:36 PM


LÖSA KATTER
Det har inkommit klagomål till styrelsen om att det finns många löst springande katter i området. Det är inte tillåtet. Du som kattägare måste hålla rätt på din katt. Katterna använder dessutom barnens sandlådor som toalett, mycket äckligt för de barn  som vill leka där.

BALKONGRÄCKER
Nu är bytet av balkong/loftgångsräcken i området klart. Styrelsen har beslutat att inte tillåta att dekaler eller liknande klistras på glasen, då enligt besiktningsmannen för balkong/loftgångsräcken kan detta skada glaset, även blomlådor som sitter på räcket kan skada balkongglaset.

NY KOD TILL SOPRUMMET
Soprummet har en ny kod. Den nya koden blir (se utskicket av Dagermansbladet).

UPPDATERAD HEMSIDA
Hemsidan uppdateras regelbundet, gå gärna in och se om det tillkommit något nytt sedan du sist var inne.

GEMENSAMT BYGGLOV
Styrelsen undersöker möjligheten att ansöka om ett gemensamt bygglov för balkong/terassinglasning.

FÖR DIG SOM VILL GLASA IN DIN BALKONG
För dig som vill ingå i en gemensam upphandling av balkonginglasning, ta kontakt med ayhan.aras@gub.se

NYA CYKELSTÄLL
Vid den årliga gårdsöversynen beslutade styrelsen att utöka med cykelställ vid KB 8 och KB 16.

TRÄD OCH BUSKAR
Ni som har träd och höga buskar på era uteplatser, kom ihåg att höjden på träd och buskar inte får överstiga undre delen på din grannes balkong. Om du behöver hjälp med att klippa ner ditt träd, kan du vända dig till Boservice.

KLIPPNING AV HÄCKAR
Nu är arbetet med att klippa häckarna i området i full gång. Förhandla inte om höjden med personalen som klipper häckarna. Föreningen har tagit beslut om att på innergårdarna ska häckar inte överstiga 110 cm och vid uteplatserna 130 cm.

SEMESTERSTÄNGT
Expeditionen är semesterstängd under perioden 8/7–31/7.

Glad sommar önskar styrelsen