Solpaneler på hustaken

Publiserad den 27 April 2019 kl. 18:45 PM


På föreningens årsstämma inkommen en motion angående installation av solcellsanläggning. På mötet bestämdes, att bilda en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten att installera. Vi vill ha fler kunniga intressenter till gruppen.


Hör av er till hemmavicevärden Björn Flygare.