Årsstämma 2019

Publiserad den 05 February 2019 kl. 12:32 PM


Alla medlemmar har rösträtt
Alla medlemmar i en HSB Dagerman50 har rösträtt på den årsstämma som hålles en gång per år. På årsstämman beslutar vi gemensamt kring ärenden som rör föreningen och därmed direkt även vårt boende och vår boendekostnad. Vi väljer även vilka medlemmar som ska ingå i styrelsen. Det är därför mycket viktigt att alla medlemmar är med vid årsstämman och aktivt deltar i gemensamma beslut.


Skriv motioner för ärenden du vill ta upp på stämman
Var aktiv och skriv s.k. motioner till stämman, d.v.s. frågor du vill ta upp och var själv med på årsmötet. Observera att stämman endast kan ta beslut i de frågor som kommit in via motioner till stämman. Man kan alltså inte ta upp en oanmäld fråga på en årsstämma och förvänta ett beslut på samma stämma.


Bestämmer gemensamt, därför viktigt med just din röst
Det är vi alla medlemmar gemensamt som bestämmer i föreningen och tillsammans tar olika beslut på stämman. Är du inte med och tar besluten så får du acceptera de beslut dina grannar tar.


Vill du vara med i styrelsen och arbeta för dig och dina grannars gemensamma boende?
Genom att arbeta i styrelsen kan du direkt vara med och påverka vårt gemensamma boende.Kontakta gärna någon i valberedningen, eller övriga i styrelsen, om du är intresserad att bli styrelsemedlem.Var och när hålls årsstämman?

Årsstämman kommer att äga rum i Allis-lokalen den 13/2-2019 kl. 19:00.