Preliminär tidsplan för byte av räcken på balkonger och loftgångar

Publiserad den 05 September 2018 kl. 14:05 PM


Nedanstående är preliminära tider för kommande byte av balkong- och loftgångsräcken. Arbete på loftgångar kan förekomma vid andra tider än nedan angivna. Tider kan komma att ändras med kort framförhållning.


HUS – Vecka


D11 – 40-41
D9 – 42-43
D7 – 44-45
D1 – 46-47
KB14, KB16 – 48-50
KB8, KB12 – 2-4
KB2, KB4 – 5-7
D4, KB10 – 8-10
D6, D8 – 11-13
D3, D5 – 14-17
D13 – 18-19
Senast uppdaterad: 2018-09-24