Grillning på egen tomt

Publiserad den 09 August 2018 kl. 14:08 PM


Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott.