Totalt eldningsförbud

Publiserad den 27 July 2018 kl. 01:25 AM


Det är förbjudet att elda samt grilla i hela Uppsala län. All eldning med öppen låga utomhus är förbjuden vilket inkluderar eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser, eldning och grillning på egen tomt samt nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga. Eldningsförbudet omfattar även förbud mot att tända värmeljus, marschaller samt facklor utomhus. Det utökade eldningsförbudet gäller som längst till och med 31 augusti 2018, och inga dispenser medges.


Beslut om skärpt eldningsförbud har fattats utifrån det rådande väderläget med extrem torka, de pågående omfattande bränderna och den fortsatt höga brandrisken i skog och mark.  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.


Kontakt angående eldningsförbudet: Länsstyrelsen i Uppsala län, telefon 010-22 33 000

Vid frågor kontakta i första hand Uppsala brandförsvarVanliga frågor och svarVad ska jag göra om jag ser om någon grillar eller eldar?


Om du finner det lämpligt så säg gärna till den som grillar eller eldar att det råder skärpt eldningsförbud.


Du kan också ringa polisen på 114 14. Det är straffbart att grilla under eldningsförbud och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.


Får jag grilla på min innergård?


Nej.


Får jag använda stormkök eller muurikka?


Nej.


Får jag grilla på allmän plats?


Nej.


Får jag grilla i iordningsställd grillplats i naturreservat eller på annans mark?


Nej.


Får jag grilla i en trädgårdsgrill på en campingplats?


Nej.


Får jag grilla med gasol?


Nej.


Får jag använda elgrill?
Ja. Men tänk på att placera grillen så att värmestrålning eller fettbrand inte orsakar brand.


Får jag röka i naturen?


Det är inget förbud mot rökning i naturen, men vi vill avråda från det. Om du röker, se till att släcka dina fimpar ordentligt. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.


Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?


Förbudet gäller inte avverkning i skog. Länsstyrelsen avråder starkt att utföra dessa typer av arbeten just nu. Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsen.länk till annan webbplats


Får skogsbolagen köra med maskiner i skogen?


Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen. Länsstyrelsen avråder starkt att utföra dessa typer av arbeten just nu.


Får jag svetsa eller använda rondell, så kallade heta arbeten?


Det är en annan lagstiftning och ingår inte i eldningsförbudet men vi avråder från det. Se till att det inte föreligger några risker. För frågor och svar om heta arbeten, besök Brandskyddsföreningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tänk också på att...


Oavsett om eldningsförbud råder eller inte, så ska du vara försiktig. Du som grillar eller eldar är alltid ansvarig om det sker en olycka.