DagermansbladetNOVEMBER 2017
Senast uppdaterad 2017-12-01

KALLT I LÄGENHETER

Många har upplevt att det har varit kallt i vissa lägenheter. Det har berott på flera läckor på värmesystemet.

Boservice har gjort allt för att komma tillrätta med läckorna så att det ska blir varmt i bostäderna.

Det är cirkulationspumpar i undercentralen som har varit problemet De är åtgärdat nu så det ska vara varmt i lägenheterna.
MÖSS

Eftersom det är mycket möss i området har styrelsen beslutat att köpa in tre ”Betongbetestationer” från Nomor. De är på väg och kommer att installeras inom en snar framtid.

Om ni har problem med objudna husdjur, vänd er till Boservice så får ni hjälp med att täta eventuella springor där mössen tar sig in.

 

Ni kan även vända er till Nomor för att få hjälp.
SKADEGÖRELSE

Det har förekommit en del skadegörelse i området. Medlemmarna uppmanas att hålla utkik och meddela Björn Flygare om någon skada har skett.